Γεωγραφικοί χάρτες

Στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας ,μαθητές του τμήματος Β2 δημιούργησαν τον γεωμορφολογικό και πολιτικό χάρτη της Ευρώπης…

Υπεύθυνη καθηγήτρια του μαθήματος κ. Ζωή Δεληφωτάκη

Απολαύστε τους…