Η χορωδία μας

Μια πρωτότυπη μουσική ιδέα !!

Καθηγήτρια μουσικής: κ. Παπαντωνοπούλου Βασιλική